هم اندیشی مشاوران عضو انجمن شرکتهای بیمارستان ساز ایران

جلسه هم اندیشی مشاوران عضو انجمن شرکتهای بیمارستان ساز ایران و بررسی مشکلات حوزه مشاوره در تاریخ 5 شهریور 1399 برگزار شد.

 


چاپ   ایمیل

Related Articles