دوره آموزشی راهنمایی تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی پیمانکاران

در راستای ارتقای ظرفیت پیمانکاری شرکتهای عضو، رفع ابهامات، کاهش مراجعات و مکاتبات متعدد، به نظام فنی اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور، جهت ارتقاء رتبه یا اخذ گرید در رشته های جدید، انجمن شرکتهای بیمارستان ساز ایران دوره آموزشی راهنمایی تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی پیمانکاران را برای مخاطبان تخصصی این حوزه (شرکت‌های پیمانکاری عضو) در تاریخ 6 اسفند  1399 در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی ایران برگزار نمود. مدرس این دوره جناب آقای ناصر بالار معاون محترم امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور بود که با انجمن همکاری نموده و به ارائه سرفصل هایی به شرح ذیل پرداخته شد:

سرفصل های دوره:

سابقه تشخیص صلاحیت
شرح آیین نامه مربوطه
ضوابط تمدید
بخشنامه های جدید
نحوه ورود به سامانه ساجات و چگونگی وارد کردن اطلاعات
پرسش و پاسخ و رفع ابهامات و مشکلات اعضاء

 


در انتهای دوره به شرکت کنندگان گواهینامه حضور در دوره اعطاء گردید.


چاپ   ایمیل

Related Articles