وبسایت رسمی انجمن شرکت‌های بیمارستان ساز ایران

اخبار انجمن

حضور انجمن شرکتهای بیمارستان ساز ایران در پنجمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی که در تاریخ 26 و 29 آذر ماه سال 1398 در سالن 38 نمایشگاه بین المللی تهران  برگزار گردید.

ششمین کنگره تخصصی و سومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهر تهرانو در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید. انجمن شرکتهای بیمارستان ساز نیز در این نمایشگاه حضور داشت.

عطف به دعوتنامه شماره 2173966/110-1618 مورخ 28 خرداد 1398 ارسالی از طرف آقای دکتر شکرچی زاده رئیس محترم مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و رئیس کنفرانس ، در خصوص حضور در کنفرانس و نمایشگاه جانبی بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستانها و مراکز حیاتی که در تاریخ 7 و 8 مهرماه در سالن پاکدامن مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی برگزار شد

برگزاری جلسه مجمع عمومی سالیانه انجمن شرکتهای بیمارستان ساز با حضور اعضاء و نماینده اتاق بازرگانی در تاریخ 12/04/98 درمحل ساختمان جدید اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران